Odstąpienie od umowy:

1. Klienci, którzy dokonali zakupów w naszym sklepie internetowym, posiadają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. 

Podstawą prawną dla odstąpienia od umowy sprzedaży jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), która w art. 27 określa prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli przez Internet, telefon, korespondencję lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

2. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz zwrotu dostępny na naszej stronie internetowej i przesłać go na adres e-mail: projektastella@gmail.com . Można również skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, przesyłając jednoznaczne oświadczenie na ten sam adres e-mail.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, klient ma obowiązek zwrócić towar w stanie nienaruszonym, kompletnym i w oryginalnym opakowaniu w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa klient.

Reklamacja:

1. Klient, który chce złożyć reklamacji produktu przesyła informację na adres e-mail: projektastella@gmail.com. W treści zgłoszenia należy dokładnie opisać wady produktu, dołączyć zdjęcia oraz numer zamówienia. Klient otrzyma informację zwrotną w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Podstawą prawną do reklamacji jest Kodeks cywilny oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku wystąpienia wady towaru lub niezgodności towaru z umową, a sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i podjęcia odpowiednich działań, takich jak naprawa, wymiana towaru lub zwrot pieniędzy.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa sprzedawca, a klient otrzyma nowy towar lub zwrot pieniędzy.

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klient zostanie poinformowany o przyczynie i powodach odmowy reklamacji.

4. Klienci, którzy mają pytania dotyczące zwrotu lub reklamacji, mogą skontaktować się z nami drogą e-mailową lub telefoniczną. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z którego Klient może, ale nie musi skorzystać. 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Adresat: Marcin Ast , Zarzew 40, 62-586 Rzgów

Ja (imię i nazwisko)

, informuję niniejszym o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

(nazwa produktu lub produktów)

Numer zamówienia:

Data odbioru:

Imię i nazwisko kupującego:

Adres kupującego:

Data:

                                                                       

                                                                                    (podpis kupującego)